Oferta

 

Wykonawstwo:

Realizujemy zadania dla przemysłu energetycznego, paliwowego, chemicznej oraz spożywczego. Specjalizujemy się w wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych, AKPiA, teletechnicznych oraz mechanicznych, oferujemy:

 

Sprzedaż Hurtowa

Hurtownia oferuje materiały w zakresie:

 

Projektowanie

Projektujemy dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego. Nasze usługi projektowe obejmują branże elektryczną, AKPiA, procesową, aparatów, maszyn, orurowania i konstrukcyjno-budowlaną.

W zakresie projektowania oferujemy przede wszystkim:

Ściśle współpracujemy ze specjalistami w branżach: drogowej, instalacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, architektonicznej.
Nasza firma jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę inwestycji w zakresie dokumentacji technicznej , formalno-prawnej a później zrealizować projekty.
Pracujemy na najnowszym, licencjonowanym i subskrybowanym oprogramowaniu. Posiadane stacje robocze charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Opracowany autorski system współpracy projektantów w sieci umożliwia bieżącą wymianę danych i szybkie opracowywanie dokumentacji technicznej. Pracujemy w systemie 3D umożliwiając Klientowi na każdym etapie podgląd efektów naszej pracy w formie nwd 3D lub innych popularnych przeglądarek.
Dysponujemy własnym zapleczem poligraficznym i rozbudowanym systemem IT (serwery plików, serwer licencji Plant 3D, bazy danych MSQL, serwery domeny DNS).

Prace badawcze

Zajmujemy się badaniem autorskich sposobów rozdziału mieszanin które mogą być wdrożone w instalacji Klienta. Są to głównie:

Projektujemy instalacje w skali laboratoryjnej oraz w skali półtechniki. Posiadamy zaplecze techniczne niezbędne do analiz i sprawdzeń autorskich procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem i rozdziałem różnego rodzaju cieczy i gazów. Posiadana laboratoryjna aparatura technologiczna umożliwia nam badanie procesów rozdziału mieszanin gazowych i ciekłych na zasadzie absorpcji, adsorpcji oraz rektyfikacji. Na potrzeby Klienta możemy zaprojektować, zbudować i przetestować dedykowaną instalację laboratoryjną.


 

Uruchomienia

Nasza firma posiada doświadczenie i referencje w pracach związanych z uruchomieniami instalacji, są to między innymi:

Nasi pracownicy są wyposażeni w najwyższej klasy sprzęt ochrony na czas wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem i w strefach zagrożenia toksycznego. W sprzęt wyposaża nas firma Dräger.
 
39-200 Dębica | ul. Fabryczna 20 | +48 14 681 99 60 | biuro@bbw-projekt.pl