O Firmie

 

Historia

Firma BBW-Projekt sp. z o.o. powstała w lutym 2006 roku. Decyzja o rozpoczęciu działalności związana była z zapotrzebowaniem rynku na firmę inżynierską obsługującą zadania inwestycyjne związane przede wszystkim z projektowaniem i realizacją w branżach: teleinformatycznej i elektroenergetycznej. Z czasem nasza firma podejmowała się coraz to większych zadań rozbudowując swoje struktury organizacyjne jak i zaplecze techniczne poszerzając zakres usług o kolejne branże: AKPiA, mechaniczną i technologiczną w zakresie projektowania specjalistycznego i wykonawstwa.
W 2013 roku firma zakupiła ponad 2 ha działkę w przemysłowym centrum Dębicy przy ulicy Fabrycznej, gdzie obecnie znajduję się siedziba. Firma posiada zaplecze biurowe, warsztatowe i magazynowe o łącznej powierzchni ponad 2000m2. Przy ulicy Konarskiego zlokalizowana jest cześć handlowa firmy zajmującą się obsługą klientów hurtowych jak i indywidualnych w zakresie dostaw urządzeń i materiałów dla instalacji: elektrycznych, ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych. Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001: 2015 oraz system zarządzania i ochrony środowiska ISO 14001: 2004.

Nasza działalność

Głównym profilem działalności naszej firmy jest obsługa inwestycji przemysłowych w zakresie szeroko rozumianych realizacji od koncepcji poprzez projekty budowlane i wykonawcze, realizację,pomiary, rozruch, optymalizację i przekazanie do eksploatacji a także późniejszy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
Oferujemy wykonanie następującego zakresu usług:

 

Nasi klienci

Nasz główny profil związany z obsługą klientów przemysłowych jest skierowany do podmiotów w branżach energetycznej i paliwowej, chemicznej oraz spożywczej. Naszymi klientami są między innymi Firma Oponiarska Dębica, Orlen Południe, Orlen Oil, Gaz System, Zakłady Chemiczne Siarkopol, Sudzuker Polska, Bahlsen Polska, Nestlé Polska, FENICE Poland, Ciech Sarzyna , Tikkurila Polska, Sokołów, Animex, Stalprodukt Bochnia. Współpracujemy także z licznymi firmami partnerskimi tak aby obsłużyć Klientów w całym zakresie inwestycji.

BBW-Projekt Sp. z o.o. działa na terytorium całego kraju. Realizujemy również kilka kontraktów poza granicami naszego kraju jako podwykonawca specjalistycznych robót branży elektroenergetycznej i AKPiA.

 

Nasza kadra

Trzon naszej kadry stanowią wyspecjalizowani inżynierowie w branży elektrycznej, PiA, IT, mechanicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Nasza kadra posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w obsługiwanych przez nas branżach. Pracownicy nasi posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP D+E w zakresie obsługi i dozoru urządzeń gazowniczych, elektrycznych i energetycznych jaki i inne specjalistyczne szkolenia. Firma posiada również koncesje MSWiA obejmującą realizację usług w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Wykonawstwo

Uczestniczymy z naszym Klientem od samego początku powstania idei realizacji przedsięwzięcia. Wspomagamy swoim doświadczeniem przy opracowywaniu koncepcji, wariantów realizacji, analizie ekonomicznej, analizie kosztowej. Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze zaproponowanych rozwiązań. Przy wykonywaniu projektów korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania miedzy innymi Eplan, Autodesk Plant 3D, AutoCad co pozwala na etapie projektu zbudować model 3D projektowanej instalacji. Uczestniczymy w realizacji jako Generalny Wykonawca robót budowlanych lub jako podwykonawca specjalistycznych branż. Bierzemy udział w rozruch
i optymalizacji zrealizowanych projektów gdzie wspieramy Klienta naszym bogatym doświadczeniem i kompetencjami. BBW-Projekt to odpowiedzialny i doświadczony partner biznesowy oferujący kompleksową realizacje zadań inwestycyjnych. 

 

Cele i plany na przyszłość:
39-200 Dębica | ul. Fabryczna 20 | +48 14 681 99 60 | biuro@bbw-projekt.pl